EuropaProgres
Ilustrácia...
EuropaProgres n.o.
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 858 300
info@euprogres.eu


KONTAKTY

X


X
Viac informácií...


X
Viac informácií...


Ošetrovateľská služba - ADOS

Plne hradené Vašou zdravotnou poisťovňou.
Viac informácií...

Poradenský servis

Profesionálne poradíme a vybavíme.
Viac informácií...

Opatrovateľská služba - DOS

Opatrovanie seniorov v domácom prostredí.
Viac informácií...

Upratovacie služby

Pravidelné a jednorazové upratovanie .
Viac informácií...